Pierwsze w Łodzi domy robotnicze powstały staraniem Karola Scheiblera w połowie lat 60. XIX wieku. Usytuowane były przy Wodnym Rynku, naprzeciw fabryki i domu mieszkalnego właściciela. Kolejne osiedle przyfabryczne powstało w 1875 roku, w związku z budową i rozbudową obiektów przemysłowych Karola Scheiblera na terenie Księżego Młyna. Obecnie domy są użytkowane przez mieszkańców Łodzi.

Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.