W roku 1883 do istniejącego już budynku dobudowano według projektu Hilarego Majewskiego następny parterowy człon przylegający do gmachu od strony południowej. W późniejszych latach budynek był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Każdy z zaopatrujących się w sklepie posiadał książeczkę sklepową, a uzyskane przez sklep zyski przeznaczano na opłacanie personelu sklepu i na kasę zapomogową. Po roku 1945 konsumy stały się firmowym sklepem tekstylnym Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego imienia Obrońców Pokoju – Uniontex. W latach późniejszych nastąpił wykup lokali przez osoby prywatne z przeznaczeniem na działalność handlową, a sklep firmowy Uniontexu przestał istnieć.

Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.