W roku 1891 nastąpiła reorganizacja fabrycznej straży zakładów Scheiblera – utworzono oddział płatnych strażaków dyżurujących całodobowo, zbudowano własny dom rekwizytowy, urządzono sygnalizację elektryczną, zainstalowano telefony, telegraf, uzupełniono wyposażenie w nowoczesny sprzęt. W ten sposób powstał jeden z najlepiej wyposażonych i zorganizowanych oddziałów straży pożarnej nie tylko na terenie Łodzi, ale i w całym Królestwie Polskim. Oddział V ŁSOO był na tyle liczny i dobrze wyposażony, że mógł nawet przy bardzo groźnych i dużych pożarach uczestniczyć w ich gaszeniu samodzielnie. Obecnie w budynku znajdują się firmy: Armada, Insights Polska oraz PKO.

Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.