Księży Młyn to zespół fabryczno –pałacowo -mieszkalny, który powstał w XIX wieku w miejscu dawnej osady młyńskiej. W latach międzywojennych traktowany był za obszar specyficzny, uosabiający ogromny awans ekonomiczny i socjalny miasta a zarazem miejscem godnym poznania zwłaszcza przez gości odwiedzających po raz pierwszy Łódź. Był to stosunkowo niewielki, zwarty obszar, położony w pobliżu centrum miasta. Księży Młyn ograniczony był od północy ulicą Fabryczną, od południa ulicą Milionową, od wschodu ulicą Przędzalnianą oraz od zachodu ulicą Magazynową.