Przędzalnia Karola Scheiblera na Księżym Młynie była pierwszym budynkiem przemysłowym wzniesionym w tak wielkiej skali. Budowla ta, bardzo nowoczesna konstrukcyjnie, dała początek całej serii wielkich gmachów fabrycznych i stała się wzorcem dla łódzkiego budownictwa przemysłowego. Regułą też stało się wkomponowanie pomieszczenia maszyny parowej w korpus głównego budynku produkcyjnego, bez potrzeby wznoszenia osobnego obiektu. Obecnie była przędzalnia przebudowywana jest na lofty.

Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.