Karol Wilhelm Scheibler (1820-1881), był wykształconym przedsiębiorcą pochodzącym z zachodniej Nadrenii, który przybył do Królestwa Polskiego w 1848 roku by po pewnym czasie się osiedlić w Łodzi. Począwszy od 1870 r. zaczął tworzyć na Księżym Młynie kompleks przemysłowo - mieszkalny , w którego projektowaniu brał udział Hilary Majewski(1838-1892). Jego podpisy widniały niemal na wszystkich projektach większości budynków tej dzielnicy. Karol Scheibler precyzyjnie potrafił wykorzystać wielkie doświadczenie zdobyte w zachodniej Europie. Był człowiekiem otwartym na nowe pomysły w różnych dziedzinach życia. Doceniał postęp technologiczny, gdyż był jednym z twórców potęgi przemysłowej Łodzi oraz wybudował pierwsze osiedle robotnicze. Słowo „pierwszy” miało znaczący wpływ na Łódź, powstał pierwszy fabryczny szpital, biblioteka, klub, apteka, robotnicza scena artystyczna oraz orkiestra. Z czasem zaczęła powstawać zakładowa gazownia oraz oświetlenie gazowe, połączenie telegraficzne a później telefoniczne. Wielu przedsiębiorców czerpało rozwiązania Karola Scheiblera w mniejszym bądź większym zakresie. Najbardziej zamożni, naśladowali budując zwarte kompleksy fabryczno-rezydencjonalne, ale jurydynka K. Scheiblera, która obejmowała tereny przemysłowe przy Wodnym Rynku oraz na Księżym Młynie była zespołem największym w Łodzi. Dopiero na początku lat 70 XX wieku zaczęto dostrzegać walory dziewiętnastowiecznej architektury industrialnej i zabytkową wartość całego Księży Młyna.