Karol Scheibler, jako pierwszy, od roku 1876 otrzymał zezwolenie na otwarcie trzyoddziałowej szkoły przyfabrycznej dla dzieci kadry urzędniczej i robotników. Nowe przepisy, dotyczące skrócenia czasu pracy nieletnich i obowiązku ich kształcenia, wpłynęły na wzrost liczby szkół fabrycznych. Projektantem szkoły na Księżym Młynie był Hilary Majewski. Obecnie znajduje się tutaj Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych im. Ludwika Krzywickiego.

Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.