Przedsiębiorstwo wybudowało przy ulicy Przędzalnianej (obecnie ulica Milionowa 14) w 1884 roku jednopiętrowy budynek szpitala fabrycznego, noszącego imię świętej Anny. Szpital świętej Anny należał na przełomie XIX i XX stulecia do najnowocześniejszych i wzorowo zorganizowanych placówek tego typu w Królestwie Polskim. Był jednym z nielicznych w kraju szpitali, w którym do badań laboratoryjnych używano mikroskopu oraz który posiadał aparat rentgenowski. W roku 1887 zakłady otrzymały za szpital fabryczny dyplom uznania i nagrodę pierwszej klasy od zarządu Pierwszej Warszawskiej Wystawy Higienicznej.

Alternatywna zawartość w przypadku braku flash-a.